Główna

Przez lata edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) ewoluowała i została przyjęta na wszystkich poziomach edukacji formalnej, jednocześnie zyskując zainteresowanie edukacji pozaformalnej. Jednak w większości przypadków podejście to jest sporadyczne i chaotyczne; oznacza to, że programy nauczania promujące ESD nie odzwierciedlają sposobu prowadzenia różnych instytucji edukacyjnych, podczas gdy połączenie z otaczającą społecznością nie jest widoczne. Podejście to było wcześniej określane jako „Podejście Całej Szkoły” (Whole School Approach), ale wraz z potrzebą rozszerzenia ESD poza edukację szkolną, tj. w miejscach pracy, społecznościach, termin ten został obecnie zmieniony na „Podejście Całej Instytucji” (Whole Institution Approach – WIA).

SUSEDI to wspólna droga do transformacji i certyfikacji dla 12 instytucji edukacyjnych (formalnych, pozaformalnych, a także szkół podstawowych, średnich, wyższych, zawodowych i dla dorosłych) w celu przyjęcia WIA na rzecz zrównoważonego rozwoju i ma na celu przekształcenie ich w WIA poprzez szereg kroków transformacyjnych, zgodnie z systemowymi ramami WIA na rzecz zrównoważonego rozwoju, oraz certyfikowanie ich po osiągnięciu kamieni milowych. Ponadto SUSEDI ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród nauczycieli / liderów / personelu administracyjnego, ponieważ ich rola ma kluczowe znaczenie dla instytucji w zakresie przyjmowania WIA.